ปัญญาใช้ปัญญา การนวัตกรรม

มุ่งสร้างสรรค์ทำ ค่าล้ำ

นำโลกถึงธรรม เลอเลิศ แลนา

ผาสุกเจริญโรจน์ด้วย ปัญญา นวัตการ

Wisdom
Innovation

ปัญญานวัตการ

ชีวิตจะเจริญ จิตใจจะสว่าง ความว่างจะปรากฏ หมดทุกข์จากวัฏฏะได้ ด้วยการเดินตามแผนที่แห่งปัญญาที่บรรจงกลั่นจากผลงานของท่านอาจารย์ไชย ณ พล ที่มอบให้มูลนิธิอุทยานธรรม เพื่อเป็นมรดกล้ำค่ามอบแก่โลกตามอันควร

แผนที่แห่งปัญญา

เบื้องต้น
ของชีวิต

ท่ามกลาง
ของจิตใจ

ที่สุด
ของทุกสิ่ง

เบื้องต้น
ของชีวิต

เมื่อดำริจะจุติมาเกิดเป็นมนุษย์ต้องพิจารณาก่อนว่า ชีวิตเลือกไม่ได้ หรือไม่ได้เลือกกันแน่ เมื่อเลือกมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วก็ควรเข้าใจ โอ้… มนุษย์ การจะเป็นมนุษย์ชั้นดีในโลกได้ก็ควรแจ่มแจ้ง วิมานชีวิต Human Empire

เมื่อใช้ชีวิตท่ามกลางสังคมที่หลากหลายก็ควรรู้จัก ไฮโซ โลโซ โนโซ เมื่อคบคนหลายประเภทก็ต้องจำแนกให้ได้ว่าใครเป็น ศัตรู มิตรเทียม มิตรแท้

เมื่อเริ่มรู้ประสาในโลกที่สับสนก็ต้องศึกษา การบริหารชีวิตให้เกิดประโยชน์สูงสุด หากอยากเจริญก้าวหน้าต้องยกระดับความเป็น มนุษย์และการพัฒนาตนเอง เมื่ออยากเป็นคนมีค่าในโลกหรือสำหรับใคร ๆ ต้องมี ความงามในดวงใจ เมื่อต้องเรียนก็เรียนให้สุด สู่ความเป็นยอดอัจฉริยะ หากอยากดูแบบอย่างที่ดีดู ปัญญาญาณของไอน์สไตน์ หากปรารถนารู้ปัญญาของชนชั้นนำทางปัญญาของโลกก็ส่องสำรวจ ปัญญานานาชาติ

เมื่อจะเลือกอาจารย์หรือเมื่อจะเริ่มเป็นอาจารย์ตนเองก็ต้องยกระดับตนตามลำดับ คนโง่ คนฉลาด คนเจ้าปัญญา เพื่อให้เข้าถึงปัญญาแท้แห่งจิตให้เจริญ ศีล สมาธิ ปัญญา สำหรับคุณหนูและผู้ปฏิบัติใหม่ รอบรู้อย่างเดียวไม่พอเมื่ออยู่ในสังคมควรทำตัวให้เป็นที่รักด้วย การสร้างเสน่ห์และความประทับใจ

น่ารักอย่างเดียวไม่พอเมื่อเรียนจบต้องทำงานก็สร้างคุณค่าให้เป็นด้วย การสร้างสรรค์นวัตการ หากอยากรุ่งโรจน์ก็ต้องสร้าง นิสัยแห่งความสำเร็จ จะทำกิจให้สำเร็จต้องมีพลังเพียงพอด้วย การสร้างพลังแห่งชีวิต หากอยากมั่งคั่งจะได้สงเคราะห์โลกสมใจก็ต้องดัดนิสัยตนให้ได้ นิสัยเศรษฐี นิสัยยาจก หากอยากรวยง่ายๆ ได้ทุกที่ทุกเวลาก็ ร่ำรวยด้วยสันโดษ

ท่ามกลาง
ของจิตใจ

เมื่อต้องนำทีมก็ต้องรู้ บัญญัติ 11 ประการ การบริหารทีมงานสร้างสรรค์ ทำกิจใดไม่สำคัญเท่าทุกสิ่งที่ทำต้องก้าว สู่ความสำเร็จอันไร้ขอบเขต เมื่อบริหารมนุษย์โลกสารพัดภูมิก็ต้องจำแนกให้ได้ว่าใครเป็น นักสร้าง นักรักษา นักทำลาย เมื่ออยู่กับเจ้านายที่บังอาจมีอำนาจให้คุณให้โทษก็ต้องรู้วิธี การบริหารเจ้านาย ทำงานในระบบตัณหาท่ามกลางกิเลสชนก็จะเต็มไปด้วยความเบื่อหน่ายต้องหาวิธี การบริหารความเบื่อ

หากใช้ชีวิตมาระยะหนึ่งแล้วยังไม่ได้เรื่องได้ราวก็ต้องขุดขุมพลังที่แท้จริงออกมา เกิดมาเพื่อชนะ บางคราวโลกเกิดวิกฤติและกระทบชีวิตการงานทุกคนก็ต้องมีกลยุทธ์ การบริหารวิกฤติการณ์ให้เกิดประโยชน์ยิ่ง

เมื่อเริ่มมีตำแหน่งแห่งอำนาจหน้าที่ก็ต้องรู้จัก การบริหารอำนาจ การกอปรกิจในท่ามกลางความวุ่นวายก็ต้องมีเทคนิค การปฏิบัติธรรมสำหรับผู้นำและผู้บริหาร มหาสติ เมื่อต้องการบริหารผู้คนและองค์กรสู่ความเจริญที่ปลอดภัยก็ต้องดำเนินตาม การบริหารโดยธรรม เมื่อทำธุรกิจทั้งทีก็ควรทำให้ดีและยั่งยืนด้วย ก้าวสู่ธุรกิจสากล การบริหารด้วยระบบศรัทธาและจรรยาบรรณธุรกิจ เมื่อเริ่มเป็นผู้บริหารก็ต้องเข้าใจหลักการบริหารที่ถูกต้องจาก เกร็ดการบริหารจากเรื่องจริงทั่วโลก เมื่อโลกเปลี่ยนไปสไตล์การบริหารก็ต้องก้าวล้ำกว่าด้วย สุดยอดนักบริหารยุคโลกาภิวัฒน์ กอปรกิจทั้งทีต้องทำให้ดีด้วย ศาสตร์แห่งความสำเร็จ

เมื่อฮอร์โมนกระฉูดก็ต้องเลือกให้แม่นดูให้ออกว่าใครเป็น คู่บารมี คู่ธรรม คู่กรรม คู่กาม คู่กัด เมื่อริอ่านจะมีความรักต้องรู้ถ่องถ้วนใน สัจจะแห่งรัก เมื่อพลังรักกำเริบก็ต้องบริหารความรักให้เหนือชั้นด้วย ปรัชญารัก เมื่อเริ่มมีคนรักก็ต้องมี มรรยาทแห่งรัก เมื่อริอ่านจะมีคู่ชีวิตก็ต้องชำนาญ จิตวิทยาแห่งความรัก หลักการเลือกคู่ และการอยู่คนเดียวอย่างล้ำค่า หากบังอาจมีครอบครัวก็ต้องรู้แจ้ง จิตวิทยาการบริหารครอบครัวให้ผาสุก เมื่อชีวีมาดูแลสรรพชีวิตต้องพินิจ ลีลาแห่งชีวิต เมื่อจะบริหารความสัมพันธ์แบบพากันเจริญต้องเจริญ สัมพันธภาพสร้างสรรค์

เมื่อถูกบุคคลและทฤษฎีในโลกทึ้งกันไปคนละทางก็ต้องมี ปรัชญาชีวิต หลักการดำเนินชีวิตร่วมสมัย เมื่อบริบทสังคมเปลี่ยนค่านิยมก็ควรปรับให้สมสมัยด้วย สุภาษิตพังเพยสมัยใหม่ เพื่อวุฒิภาวะทางอารมณ์ทนแบกภาระทางใจได้ต้องมี จิตวิทยาการบริหารอารมณ์ สั่งอารมณ์ให้ได้ดังใจปรารถนา บางครั้งปัญหาประดังเข้ามาโดยไม่ได้ตั้งรับทำให้ทรุดไปบ้างก็ต้องรู้ การพลิกชีวิตด้วยกำลังใจที่ยิ่งใหญ่

เมื่อต้องทำกรรมและรับกรรมตลอดก็ต้องรู้วิธี การบริหารดวงชะตาชีวิตและการแก้โรคกรรม อยากได้สุขภาพดียั่งยืนต้องฝึก โยคศาสตร์ มหัศจรรย์แห่งโยคะ อยากเข้าถึงจิตแก่นโยคะต้องเข้าถึง โยคสูตร มหัศจรรย์แห่งโยคะ

เมื่อได้รับโอกาสทำงานเพื่อบ้านเมืองก็ต้องมียุทธศาสตร์ การสร้างประเทศไทยสู่มหาอำนาจ เมื่อจะสร้างชาติให้เกรียงไกรก็ต้องรู้ From Wealth of the Nation to Growth of the Nation เมื่อปรารถนาจะเข้าสู่โลกกว้างต้องเข้าใจ โลกตะวันตก โลกตะวันออก โลกสากล เมื่อจะสถาปนาภารกิจในโลกก็ต้องมี อภิกลยุทธ์สู่ความเกรียงไกรและแข็งแกร่งในโลกกว้าง บางคราวบ้านเมืองเสื่อมตามสถานการณ์โลกก็ต้องกำหนด ยุทธศาสตร์กู้ชาติสำหรับชนชาติไทย การก้าวข้ามปัญหาได้ต้องมี อภิจิตพิชิตวิกฤติการณ์

เมื่อต้องเป็นผู้นำหรือต้องเลือกผู้นำควรแจ่มแจ้งแทงทะลุ ผู้นำที่ไม่เอาไหน ผู้นำที่ดี ผู้นำที่ยิ่งใหญ่ อยากเป็นผู้นำแห่งประวัติศาสตร์ต้องปฏิบัติ ศาสตร์แห่งผู้นำสากล หากปรารถนาความแม่นยำต้องชำนาญ ศาสตร์แห่งการตัดสินใจ

บางครั้งโลกน่าเบื่อทำให้เซ็งซึมเศร้าเป็นผู้นำต้องรู้จักวิธี ทำชีวิตให้มีชีวา หากมีเวลาก็รับประทานอาหารว่างแห่งปัญญาและพลังใจ คำคม คารมอัจฉริยะ เมื่อต้องสงเคราะห์โลกก็ทำอย่างสนุกให้ล้ำค่ากว่า แผนล้างโลก เมื่อจะผ่อนพักก็พักผ่อนให้ลึกซึ้งล้ำค่าไป เก็บเดือนดาว

เมื่อหน้าที่มากมายกดทับชีวิตต้องปรับวิถีแห่งความเจริญด้วย วิถีแห่งความสำเร็จ วิถีแห่งความล้มเหลว วิถีแห่งความบริสุทธิ์ เมื่อแบกความรับผิดชอบมากมาย หากปรารถนาความเจริญอย่างมั่นคงต้องปรับ สมดุลแห่งชีวิต บริหารชีวิตกิจการงานให้ถูกต้อง ต้องบริหารบนฐานสัจธรรมหากปรารถนาความสุขก็จงสุขอย่าเสียเวลาเครียดรีบเจริญ ความสุขที่ล้ำค่า หากปรารถนาความสุขที่จับต้องได้จริงต้องรู้จัก สุขลีลา หรือ ล่าความสุข

ที่สุด
ของทุกสิ่ง

เมื่อแกร่งกล้าพอที่จะสงเคราะห์โลกต้องสร้าง Ideal Societies จะสร้างโลกให้เจริญอย่างสงบสุขต้องมีกระบวนการสร้าง World Wisdom เมื่อจะสร้างโลกกว้างก็ต้องมีหลัก ความเป็นธรรมสากล Global Justice เมื่อจะทำโลกให้สมานศานติต้องสถาปนา การสร้างจิตสำนึกสากล จะยกระดับสู่สากลจักรวาลต้องยกระดับ ระบบโลก ระบบกรรม ระบบธรรม

เมื่ออิ่มกับโลก มุ่งแสวงหาธรรม ก็ต้องเริ่มกางแผนที่ การบริหารจิตใจ การรู้แจ้งด้วยจิต การบรรลุธรรม เมื่อแสวงหาโมกขธรรมก็พึงมีคู่มือ ปรัชญาชีวิตและการรู้แจ้ง เมื่อต้องการอิสรสุขที่มีอานุภาพก็ต้องรู้จัก การสร้างพลังจิต

เมื่อเรียนโลกสารพัดศาสตร์ สารพัดวัฒนธรรม สารพัดระบบระบอบ ก็ต้องเจาะให้ถึง แก่นแท้ของทุกสิ่ง เมื่อจะหาแก่นในแก่นก็หาให้ลึกซึ้งถึง ธาตุจิตใจ เมื่อผู้หวังดีทั้งหลายบอกนี่ก็ดีโน่นก็ดีนั่นก็ดีจนทำดีไม่หวาดไหวก็ต้องกลั่นหา ดีที่เหนือดี เมื่อจะยอกย้อนหารากเหง้าแห่งสรรพสิ่งให้สุดด้วย พุทธศาสตร์ว่าด้วยทฤษฎีวิวัฒนาการ วิปัสสนาความเป็นจริงแบบแทงตลอดต้องส่องให้ถึง เบื้องต้น ท่ามกลาง และที่สุดของทุกสิ่ง เมื่อพบที่สุดก็จะพบ วิธีปฏิบัติง่าย สำเร็จง่าย ในกิจทั้งปวง

เมื่อมีโอกาสอยู่กับธรรมชาติมหาตำราแห่งความเป็นจริงก็อ่านให้ออกซึ่ง ธรรมะจากธรรมชาติ หากจะประยุกต์ธรรมใช้ในชีวิตจริงให้สมสมัยก็ต้องมีกุศโลบายการใช้ ธรรมะสมัยใหม่ เมื่อแจ่มแจ้งดีทั้งระบบแล้วก็จัดระเบียบ New Civilization

อยากมีฤทธิ์อย่างง่ายใช้ได้ตลอดเวลาก็ต้องฝึกฝน บุญฤทธิ์ ท่ามกลางความเพียรหากสงสัยคลี่คลายได้ด้วย แก้ปัญหาการฝึกจิต และปัญหาโลกแตก ปฏิบัติดีจริงต้องชำระความผิดปกติออกจากชีวิตปรับให้ดีได้ด้วย พุทธวิธีการบำบัดความผิดปกติของชีวิต

เมื่อจะเพียรให้ได้ผลต้องเลิกขาด ๆเกิน ๆ ปรับเข้าสู่ความ พอดี ดีที่สุด ไม่ว่าจะเป็นอะไรทำอะไรอยู่ที่ไหนกับใครเตือนตนไว้เสมอว่า เป็นอะไรไม่สำคัญเท่าเป็นสุข

หากปรารถนาจิตใจที่เข้มแข็งมีพลังต้องบริโภค grand buffet สรรพศาสตร์แห่งการฝึกจิต ปฏิบัติมหาสติตรงตามแบบพระพุทธเจ้าก็ตรงสู่ผล พระพุทธเจ้าสอนมหาสติ เมื่อตั้งใจปฏิบัติกรรมฐานควรรู้หลักที่ถูกต้องก่อนหาอาจารย์ใน พระพุทธเจ้าสอนกรรมฐาน อยากมีฤทธิ์แท้อย่างเป็นระบบครบถ้วนต้องฝึก ฤทธิศาสตร์ ปฏิบัติธรรมทั้งทีต้องให้ถึง พุทธภาวะ

เมื่อมีประสบการณ์มากพอแล้วก็กลั่นหา The Core Principle of Buddhism เมื่อถึงเวลาแจ่มแจ้งสรรพสิ่งก็เข้าให้ถึง พระไตรปิฎกฉบับพิเศษ ธรรมธาตุ ธรรมชาติแห่งสรรพสิ่ง หากปรารถนายอดปัญญาอันเหนือกว่าปัญญาทั้งปวงต้องเข้าให้ถึง พระไตรปิฎกฉบับพิเศษ มหาปัญญาญาณ อยากรู้พระไตรปิฎกรวบย่อก็ต้องเข้าให้ถึงแก่นสาร สรุปสาระสำคัญในพระไตรปิฎก ศาสตร์แห่งสรรพสัจจะ การปฏิบัติธรรมต้องถึง อริยศาสตร์ คู่มือการเข้าอริยภูมิ ที่สุดแห่งธรรมต้องสำเร็จ อมตะชัย

เมื่อแจ่มแจ้งธรรมดีแล้วก็วาง กลยุทธ์การประกาศธรรมสู่โลกกว้าง หากหวังอนุเคราะห์คนหลงทิศผิดทางต้องรู้เทคนิค พระพุทธเจ้าโปรดเจ้าลัทธิ บริหารธรรมกิจแบบพระศาสดาต้องจัด ระบบบริหารมาตรฐานพุทธ

wisdom-inno

เมื่อถึงเส้นชัย

ถาวรแล้ว ท่านผู้มีจิตสำนึกสูงพึงประกาศธรรมตามพระพุทธบัญชาเพื่อประโยชน์สุขแก่มนุษย์และเทวดาทั้งหลาย เมื่อจะสถาปนาพระศาสนาให้แพร่หลายก็ต้องถึง
แก่นแห่งธรรม
พระไตรปิฎกฉบับพิเศษ
แก่นพระวินัยปิฎก
แก่นพระสุตตันตปิฎก
แก่นพระอภิธรรม
Buddhism: Political Science,
Buddhism: Management Science,
Buddhism: Mindology,
Buddhism: Miracle Science,
Buddhism: Metaphysics of all Beings

ปัญญาใช้ปัญญา การนวัตกรรม
มุ่งสร้างสรรค์ทำ ค่าล้ำ
นำโลกถึงธรรม เลอเลิศ แลนา
ผาสุกเจริญโรจน์ด้วย ปัญญา นวัตการ